obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   
Črn podbradek je za spoznanje večji kot pri moč-
virski sinici, kar pa lahko opazimo samo od blizu
  Črna kapa pri gorski sinici seže do hrbta, kar je
za malenkost več, kot pri močvirski sinici

Gorska sinica, Poecile montanus, Conrad von Baldenstein, 1827
 
Status: stalnica, iz višje ležečih gozdov se pozimi pomakne v bližnje nižje ležeče
Velikost: 12 cm, masa 10 – 13 g, razpon peruti 18 cm
Posebnost: zelo je podobna močvirski sinici s katero se včasih tudi križa, obe vrsti se ločita po oglašanju
Značilna barva: umazano bela spodnja stran, siv hrbet in motna črna kapa, ki sega do hrbta. Letalna peresa so belo obrobljena. Na podbratku ime več črnine kot močvirska sinica.
Spolna dvoličnost: spola se med seboj ne razlikujeta
Značilna oblika: tipična za sinice
Značilno vedenje: jeseni skriva višek semen za zimsko zalogo
Razširjenost: lokalna, višje ležeči gozdovi
Habitat: iglasti in mešani gozdovi med 800 in 1.500 metri nadmorske višine. Gorska sinica se pojavlja na višjih nadmorskih višinah kot močvirska sinica. V pasu, kjer se habitata obeh sinic prekrivata, prihaja tudi do križanja.
Čas gnezdenja: april, maj, junij
Gnezdišče: sama si izdolbe drevesno duplo v trohneča drevesna debla, ki so dovolj mehka da jih lahko kljuva. Le izjemoma zaseda že obstoječa dupla.
Gnezdo: lesni drobir in rastlinska vlakna, redko uporablja puh
Jajca: bela z gostimi rdečimi lisami, velikost 16/12 mm
Leglo: eno leglo, 7 do 9 jajc
Prehrana: žuželke in njihove ličinke, pajki, semena. Občasno se pojavlja na krmilnicah z visokogorskim gozdnim zaledjem, kjer pobira sončnice in loj.
Ogroženost: zaenkrat ni videti ogrožena
Fotografije: Wikipedia


Gorska sinica pod krmilnico pobira razmetane sončnice
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice