obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik

Redni obiskovalci krmilnic
 
V zimskem času obiskujejo krmilnice tudi ptice, ki jih sicer čez leto ni v naseljih. To so predvsem gozdne ptice s statusom zimskega klateža ali selivca. Pri iskanju hrane se ustavijo tudi na vrtovih, kamor jih privabi glasen direndaj okoli krmilnic. Najšetvilčnejše, tako po vrstni setavi kot po številu so ptice iz družine ščinkavcev, to so: ščinkavec, pinoža, zelenec, lišček, čižek, kalin in dlesk. Redni gostje stalno založenih krmilnic so tudi ptice predstavljene na zaviku gnezdilnice, to so: velika sinica, plavček, močvirska sinica, menišček, brglez, poljski vrabec in veliki detel.  Poleg njih tudi naslednje ptice redno obiskujejo krmilnico: taščica, kos, brinovka, turška grlica in domači vrabec

Krmilnice so odlična mesta za fotografiranje ptic, tu pogosto nastanejo odlični posnetki. Potrebno je nekaj potrpežljivosti ter sreče in že se lahko pohvalite s svojim ptičjim albumom, kot v primeru levcističnega poljskega vrabca v Mirni na Dolenjskem v zimi 2010/11.

 
Plavček in velika sinica na lojeni pogači,                  Kalin na talnem krmišču,
foto: Dragana Stanojevič                                         foto: Wikipedia

 
Brglez iz krmilnice najraje odnaša sončnice,            Samica čižka na maščobni obešanki s semeni,
foto. Robert Rožaj                                                  foto: Tone Trebar

 
Lojeno pogačo lahko namestimo v lesen okvir in obesimo na deblo ali pa jo obesimo na vejo v drevesno krošnjo, foto: Robert Rožaj   

 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2022 gnezdilnice