obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
 
Krmilnice, različni tipi
 
Klasične krmilnice so najbolj univerzalne in razširjene po naših vrtovih. V njih lahko polagamo vso prej omenjeno hrano, po kateri posega večina gostujočih ptic.

Krmilna korita so pravzaprav klasične krmilnice brez strehe. Ker so odprte, se jih ptice hitreje privadijo. Krmilna korita so odlična mesta za fotografiranje ptic.

Talno krmišče najraje obiskujejo kos, ščinkavec, pinoža, zelenec, sinice in taščica. Na talna krmišča lahko polagamo vso zgoraj omenjeno hrano v takšnih dnevnih količinah, kot jo ptice sproti pojedo.

Talno krmišče za kanjo uredimo na tleh, na odprtem polju najbolje v bližini drogov elektro napeljave, katere kanja rada uporablja za lovske preže. Na poljskem krmišču kanji ponudimo poleg klavnih odpadkov na cesti zbite mačke ter domače poginule piščance in zajce. Kanja ponujeno hrano v mrzlih zimskih dneh hvaležno sprejme.

Lojene pogače in maščobne obešanke s semeni naredimo in stopljene živalske maščobe, oluščenih sončnic, zdrobljenih orehov in prosa. Obesimo jih v drevesne krošnje.

Okenske police so zaradi tega, ker nam ptice najbolj približajo in so vedno pri roki, zelo priljubljene.

Drevesne veje so primerne za nabadanje jabolk, celih koruznih storžev in večjih kosov loja. Drevesne
veje so odlična mesta za fotografiranje ptic.

Krmilniki za piščance so zelo uporabni takrat, kadar ptic ne moremo krmiti vsak dan, saj gre vanje 4 kg sončnic. Kupimo jih lahko v kmetijskih zadrugah. Slaba lastnost teh krmilnikov je, da nimajo strehe, zato jih v lepem vremenu lahko obesimo na rob krošenj dreves, v slabem pa nekam pod napušče stavb. Lahko pa jim sami dodamo streho. Tako dopolnjeni krmilniki lahko celo zimo stojijo v drevesnih krošnjah.

Cevaste krmilnice lahko kupimo ali pa jih sami izdelamo. Obešamo jih v drevesne krošnje. Tovrstne krmilnice so pravtako odlična mesta za fotografiranje.

Po deblu in med lubjem namazana živalska maščoba je primerna za ptice, ki rade stikajo med lubjem, to so: vse vrste sinic, brglez in na podeželju v bližini gozda tudi taščica in dolgorepka.

Hranjenje ptic z roke, tam kjer se ptice redno krmi, se mnogokrat zgodi, da nam sčasoma tako zaupajo, da hrano jedo z roke. V predelu ljubljanskega mestnega parka Tivoli imenovan Tičistan, obiskovalcem preko celega leta ptice prihajajo po hrano na roko.

Vodni napajalnik je dobrodošla ponudba v poletni vročini. Poleg pitja vode, ptice uporabljajo napajalnike tudi za kopanje.
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice