obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Zimsko krmljenje ptic
Hrana primerna za krmljenje
Ptice, prehrana po vrstah
Napake pri zimskem krmljenju ptic
● Krmilnice, različni tipi
Klasične krmilnice
Krmilna korita
Talno krmišče
Talno krmišče za kanjo
Lojene pogače
Maščobne obešanke s semeni
Okenske police
Na vejo nataknjena jabolka in kaki
Na vejo nataknjen koruzni storž
Jabolko premazano z maščobo
Kosi loja obešeni na vejah
Krmilniki za piščance
Cevaste krmilnice
1,5 litrska plastenka
Po deblu namazana maščoba
Hranjenje ptic z roke
Poletni vodni napajalnik
   
Za samca je značilna opečnato rdeča barva   Samica je v medlo rumeno zelenih barvah

Mali krivokljun, (Loxia curvirostra), Linnaeus, 1758
 
Status: klatež
Velikost: 16 cm, masa 35 – 40 g, razpon peruti 30 cm
Posebnost: na stavbah podeželja cela jata obira pesek na fasadah
Značilna barva: pri samcu prevladuje opečnato rdeča pri samici pa medlo rumeno zelena barva, mladiči so sivo rjavo progasti
Spolna dvoličnost: spola se med seboj po barvi perja dobro ločita
Značilna oblika: odrasla ptica ima prekrižani zgornjo in spodnjo polovico kljuna, mladiči pa ne
Značilno vedenje: po storžih iglavcev pleza kot papiga
Razširjenost: regionalna
Habitat: mešani in iglasti gozdovi, v visokogorskih gozdovih je njegov plenilec mali skovik
Čas gnezdenja:
januar, februar, marec, gnezdilno obdobje je zelo odvisno od obroda iglavcev in se lahko začne kadarkoli
Gnezdišče: vrhovi gostih krošenj iglavcev. Gnezdo postavi pod goste viseče veje, katere služijo za kritje pred padavinami.
Gnezdo: skodeličasto gnezdo je dobro grajeno iz drobnih smrekovih vejic, mahu, bilk in lišajev, postlano s suho fino mehko travo, dlakami in perjem
Jajca: zelenkasto bela, velikost 22/16 mm
Leglo: 2 legli, 3 do 5 jajc
Prehrana: semena iglavcev, popki listavcev in žuželke. V drugi polovici zime se lahko pojavi ob krmilnicah ob robu gozda, ne poje pa toliko semen kot ostale vrste ščinkavcev.
Ogroženost: večja sečnja iglavcev v katerih gnezdi in se prehranjuje v času gnezdenja
Fotografije: Wikipedia


Mali krivoklun je zelo spreten pri plezanju po storžih iglavcev, foto: Simon Tamas
 
● Redni obiskovalci krmilnic
Taščica (Erithacus rubecula)
Kos (Turdus merula)
Brinovka (Turdus pilaris)
Domači vrabec (Passer domesticus)
Ščinkavec (Fringilla coelebs)
Pinoža (Fringilla montifringilla)
Zelenec (Carduelis chloris)
Čižek (Carduelis spinus)
Dlesk (Coccothraustes coccothrau.)
Lišček (Carduelis carduelis)
Kalin (Pyrrhula pyrrhula)
Turška grlica (Streptopelia decaocto)
● Redki obiskovalci krmilnic
Kanja (Buteo buteo)
Srednji detel (Dendrocopos medius)
Pivka ali siva žolna (Picus canus)
Rumeni strnad (Emberiza citrinella)
Stržek (Troglodytes troglodytes)
Čopasta sinica (Lophophanes crista.)
Gorska sinica (Poecile montanus)
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)
Siva pevka (Prunella modularis)
Mali krivokljun (Loxia curvirostra)
Šoja (Garrulus glandarius)
Sraka (Pica pica)
Planinska kavka (Pyrrhocorax gracu.)
● Pernati plenilci pri krmilnicah
Skobec (Accipiter nisus)
Kragulj (Accipiter gentilis)
Sokol selec (Falco peregrinus)
   design by e.orbit   2021 gnezdilnice