obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● čiščenje gnezdilnic
čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst

Gnezdilne niše za male ptice pevke
 
Gnezdilne niše izdelujemo v dveh velikostih, ker so tudi ptice, ki jih zasedajo, približno dveh velikosti.
 
Manjše gnezdilne niše so namenjene šmarnici, sivemu muharju in beli pastirici. Te vrste ptic pravzaprav niso duplarji, ustrezajo jim gnezdilne niše stavb. Njihova naravna gnezdišča so luknje in špranje v skalnih stenah. Kot zanimivost, omenjene ptice imajo polovico manjša legla kot sinice. V njem imajo od 4 do 6 jajc.
Manjše gnezdilne niše se nameščajo pod napušč na strop, steno, tram ali lego ostrešja od 3 do 7 m visoko in le izjemoma na drevesa, na primer kadar pričakujemo gnezditev sivega muharja. Zaradi te zahteve namestitve so strehe gnezdilnih niš ravne. Hiše in gospodarska poslopja so za te vrste ptic zelo varna in primerna gnezdišča. Tudi iz teh gnezdilnic lahko po končani gnezditvi odstranimo staro gnezdo, zato naj bodo izdelane tako, da se lahko odpirajo.
 
Na kaj moramo biti še posebej pozorni, kadar pod napušč nameščamo manjše gnezdilne niše:
gnezdilnic ne nameščamo na tiste lege, na katerih je prisotna električna in telefonska napeljava, ker lahko po zračnihkablih leglo dosežejo polhi in podgane
pod gnezdilnico mora biti vsaj 2 metra praznega prostora, da mačke ne morejo doseči legla
 
Gnezdilno nišo s kratko streho 20 cm se namešča pod strop večjega napušča štale, drvarnice ali hiše, kamor jo prav tako skozi streho ali zadnjo stranico privijačimo. Te gnezdilne niše pa so obrnjene stran od stene.
 
Gnezdilno nišo z dolgo streho 28 cm se namešča na zunanjo lego ostrešja s spodnje strani lege, če je le možno, obrnjeno v smeri proti steni hiše. Skozi streho jo privijačimo na spodnjo stran lege ostrešja. To je razlog, zakaj je streha dolga 28 cm. Od stene hiše naj bo oddaljena od 20 do 40 cm. Tako nameščeno in obrnjeno nišo ptice raje sprejmejo, ker se počutijo bolj varne.
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit  © 2024 gnezdilnice