obvestila
gnezdilnice
foto
zgodbe
izvirne gnezdilnice
projekti
načrti
gnezdilnic
sorodne
povezave
zimsko
krmljenje
knjiga
gostov
   
● Gnezdilnice
● Zahtevane lastnosti gnezdilnic
● Klasične gnezdilnice
26 & 32 mm, sinice & vijeglavka
32 + 26 mm, pogorelček
55 mm, škorec & veliki skovik
75 mm, smrdokavra & čuk
● Gnezdilnice z ravno streho
26 & 32 mm, streha 20 cm, sinice
26 & 32 mm, streha 28 cm, sinice
● Gnezdilnice z dvokapno streho
26 & 32 mm, sinice & podlesek
● Gnezdilnice za brgleza
55 mm, votlo deblo
55 mm, krajnik z lubjem
55 mm, narezana sprednja stranica
● Gnezdilne niše za male ptice
Kratka streha 20 cm, šmarnica
Dolga streha 28 cm, sivi muhar
● Gnezdilne niše za večje ptice
Lesena niša za poslopja
Drevesa lesena niša
Niša za kozačo & lesno sovo
Gnezdilnica za pegasto sovo
● Umetna gnezda
Gajbica, mala uharica & postovka
Podstavek za štorkljino gnezdo
● Gnezdilne police
Lesena gnezdilna polica
Ytong / siporex gnezdilna polica
● Načrti gnezdilnic
● Navodila za izdelavo
Za 1 cm navzgor pomaknjeno dno
● Navodila za namestitev
Namestitev z žicami
● Napake pri izdelavi in nameščanju gnezdilnic
Napačno izdelane gnezdilnice
Napačno nameščene gnezdilnice
● čiščenje gnezdilnic
čiščenje - vsebina gnezdilnic
● Rdeči seznam ogroženih vrst

Gnezdilne niše za sove, postovko in kavko
 
Gnezdilne niše izdelujemo v dveh velikostih, ker so tudi ptice, ki jih zasedajo, približno dveh velikosti.
Večje gnezdilne niše pa so namenjene gnezditvi postovke, kavke, lesne sove in kozače. Njihova naravna gnezdišča so večja drevesna dupla in poldupla, opuščena gnezda srak, vran, ujed in razne skalne luknje ter podstrešja stavb. Na drevesa jih nameščamo na višino od 6 do 10 m, na poslopja pa lahko tudi mnogo višje.
 
Na kaj moramo biti še posebej pozorni pri nameščanju večjih gnezdilnih niš:
kadar nameščamo večje gnezdilne niše na stavbe, le-te ne smejo biti dostopne mačkam, podganam in kunam.
kadar nameščamo večje gnezdilne niše za sove na drevesa, jih moramo zares čvrsto pritrditi ob deblo, da se zaradi svoje velikosti in teže ne premikajo.
streho lesene gnezdilnice oblečemo v pločevino, strešno lepenko ali PVC tkanino, da v dežju skozi streho ne zamaka gnezda.
če na teritoriju, kjer na drevesa postavljamo večje gnezdilne niše za sove, živijo tudi kune, jim moramo preprečiti dostop do legla. To naredimo tako, da deblo drevesa 1 m nad tlemi ohlapno ovijemo s pločevino višine najmanj 1,5 m. Po gladki pločevini kune ne morajo plezati, od tal pa ne skočiti tako visoko, da bi preskočile pločevino. In še nekaj, izbirati moramo tista drevesa, ki se s svojo krošnjo ne prepletajo s sosednjimi drevesi. Tako kune tudi preko krošnje ne morejo do gnezda.
ker sove in postovke ne delajo svojih gnezd, moramo v gnezdilne niše obvezno natlačiti od 10 do 15 cm žitne slame ali suhe trave ali žaganja!
 
Gnezdilno nišo za poslopja se namešča v cerkvene zvonike, pod ostrešja na zunanje stene večjih stavb in gospodarskih objektov, v notranjosti na ostrešja večjih objektov z večjim prostim izhodom. V teh gnezdilnicah lahko pričakujemo gnezditev postovke, kavke in lesne sove.
 
Drevesno gnezdilno nišo se namešča na drevesa na višino od 6 do 10 m. Vrsta drevesa ni pomembna.Tudi te gnezdilnice so namenjene gnezdenju postovke, kavke in lesne sove
 
Gnezdilno nišo za kozačo se namešča na drevesa na višino od 6 do 10 m v tistih gozdovih, kjer živi kozača, ali pa bi radi kozačo povabili na gnezdenje. Vrsta drevesa ni pomembna.
 
Načrte za niše dobite tukaj.
 
● Sekundarne ptice duplarice
Menišček (Periparus ater)
Močvirska sinica (Poecile palustris)
Plavček (Cyanistes caeruleus)
Velika sinica (Parus major)
Brglez (Sitta europaea)
Poljski vrabec (Passer montanus)
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)
Pogorelček (Phoenicurus phoenicuru)
Vijeglavka (Jynx torquilla)
Škorec (Sturnus vulgaris)
Golob duplar (Columba oenas)
Smrdokavra (Upupa epops)
Zlatovranka (Coracias garrulus)
Mali skovik (Glaucidium passerinum)
Veliki skovik (Otus scops)
čuk (Athene noctua)
Koconogi čuk (Aegolius funereus)
● Gnezdilci gnezdilnih niš
Šmarnica (Phoenicurus ochruros)
Bela pastirica (Motacilla alba)
Sivi muhar (Muscicapa striata)
Kavka (Corvus monedula)
Lesna sova (Strix aluco)
Kozača (Strix uralensis)
Pegasta sova (Tyto alba)
● Gnezdilci umetnih gnezd
Postovka (Falco tinnunculus)
Mala uharica (Asio otus)
Bela štorklja (Ciconia ciconia)
● Gnezdilci gnezdilnih polic
Povodni kos (Cinclus cinclus)
Siva pastirica (Motacilla cinerea)
Kmečka lastovka (Hirundo rustica)
● Gnezditev sesalcev in žuželk
Podlesek (Muscardinus avellanarius)
Polh (Glis glis)
Gozdna miš (Apodemus sylvaticus)
Veverica (Sciurus vulgaris)
● Plenilci gnezdilnic
Veliki detel (Dendrocopos major)
Velika podlasica (Mustela erminea)
Kuna zlatica (Martes martes)
črna podgana (Rattus rattus)
Polž lazar (Arion spp.)
   design by e.orbit  © 2024 gnezdilnice